Přichází období letních brigád, jak je to letos s daněmi?

Přichází období letních brigád, jak je to letos s daněmi?

V letních měsících si brigádami zejména na pracovní dohody přivydělávají nejenom studenti či penzisté, ale i zaměstnanci nebo živnostníci. Jaké daně se platí z brigád? Jak je to s výpočtem daní při práci pro více zaměstnavatelů současně?

Na některé letní práce nabízejí zaměstnavatelé brigády na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Na dohodu o provedení práce je možné pro jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin za rok, na dohodu o pracovní činnosti potom není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. „V praxi si zejména někteří studenti různými brigádami na dohodu o provedení práce přivydělávají současně pro více zaměstnavatelů, tento postup je samozřejmě možný a maximální počet hodin se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť,“ vysvětluje Gabriela Ivanco daňová poradkyně společnosti Mazars.

Kdy se neplatí sociální a zdravotní pojištění?

Když je hrubá odměna z pracovních dohod do limitu, potom se z nich neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění, přičemž pojistné neplatí ani zaměstnavatel za zaměstnance. Hrubá odměna do limitu je pro zaměstnavatele finančně nejvýhodnější. Z dohody o provedení práce se pojistné neplatí, jestliže je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně. Z dohody o pracovní činnosti se pojistné neplatí, když je hrubá měsíční odměna 3 499 Kč a méně. V roce 2021 je limit pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění u dohody o pracovní činnosti vyšší o 500 Kč než v roce 2020. „Při překročení limitu se již pojistné standardně odvádí, není žádná speciální sleva pro studenty ani pro penzisty,“ dodává Gabriela Ivanco.

Podepsané prohlášení k dani a daňové slevy

I zaměstnanci pracující na některou z pracovních dohod mají nárok na uplatnění daňových slev při výpočtu daně z příjmu fyzických osob, podmínkou je podepsání prohlášení k dani. V takovém případě má každý zaměstnanec nárok na měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 320 Kč, oproti roku 2020 došlo ke zvýšení o 250 Kč. Studenti mají ještě nárok na měsíční slevu na studenta ve výši 335 Kč. Případně lze uplatnit další daňové slevy, na které vzniká nárok, např. na invaliditu, nebo daňové zvýhodnění na děti. Daň z příjmu se vypočítává z hrubé odměny. „Například při uplatnění pouze slevy na poplatníka je daň z příjmu nulová až do hrubé odměny ve výši 15 400 Kč a při uplatnění slevy na poplatníka a na studenta až do hrubé odměny ve výši 17 700 Kč,“ vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Práce pro více zaměstnavatelů současně

Při práci pro dva či více zaměstnavatelů současně lze mít podepsáno prohlášení k dani pouze u jednoho z nich. Vhodné je u toho s vyšší hrubou odměnou, u kterého se tedy uplatňují daňové slevy. Jestliže vzniká povinnost platit sociální a zdravotní pojištění z obou pracovních dohod, potom se z obou také odvádí. Z důvodu odvodu pojistného z jedné dohody nedochází k nějakému zvýhodnění při výpočtu pojistného u druhé pracovní dohody. „Při překročení limitu platí z pracovních dohod povinné pojistné například i živnostníci platící pravidelné měsíční zálohy na důchodové a zdravotní pojištění ze samostatné výdělečné činnosti,“ sděluje Gabriela Ivanco.

Zdroj informací

Mazars a NejBusiness.cz

Datum

17. června 2021Page generated in 1.0817 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál