Slezská univerzita získala prestižní ocenění HR Excellence in Research

Slezská univerzita získala prestižní ocenění HR Excellence in Research

Cena HR Excellence in Research je prestižní ocenění udělované Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Pro vědce znamená organizace s tímto certifikátem záruku kvality pracovního prostředí s evropskými standardy v péči o zaměstnance i otevřenost a transparentnost výběrových řízení. Splněním přísných podmínek Evropské komise tak Slezská univerzita posílila svou atraktivitu pro spolupráci se špičkovými vědci nejen v rámci evropského vědecko-výzkumného prostoru.

Ocenění HR Award, udělované výzkumným organizacím v Evropě, je dnes uznáváno za mezinárodní standard pro zásady kvality v řízení a rozvoji lidských zdrojů ve sféře vědy a výzkumu. Cílem této celoevropské aktivity je zavedení moderních principů strategického řízení lidských zdrojů i do vědecko-výzkumného prostředí.

Instituce, která chce ocenění HR Award získat, musí nastavit své pracovně-právní procesy tak, aby splňovaly principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání nových pracovníků. Slezské univerzitě se to podařilo hned napoprvé, kdy uspěla již v prvním podání žádosti. Zařadila se tak po bok dalších deseti českých veřejných vysokých škol, jež spolu s certifikátem získaly právo užívat logo HR Award. Ze soukromých vysokých škol tímto certifikátem v ČR disponuje jediná.

„Na získání certifikace HR Award jsme pracovali velice intenzivně,“ netají prorektor pro strategii a komunikaci Slezské univerzity v Opavě doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., jež na projektu spolupracoval a pokračuje: „Úžasné ale bylo společné zapojení většiny našich vědecko-výzkumných pracovníků, kteří nám v procesu příprav pomáhali. Bylo jich více než tři sta, já bych rád ještě jednou poděkoval každému z nich a věřím, že vklad jejich dobrovolné práce se všem brzy vrátí v podobě zvýšené kvality pracovního prostředí."

Slezskou univerzitu nyní čeká naplnění schváleného dvouletého akčního plánu, poté bude ve dvouletých cyklech procházet vždy další evaluací. Jednou z navenek nejviditelnějších známek zavedených změn bude zřízení pozice univerzitního ombudsmana. Jeho institut by měl být na Slezské univerzitě zaveden ještě v letošním roce.

Získání certifikace HR Excellence in Research Award podpořily v rámci projektu Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696 Evropská unie a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Ocenění HR Excellence in Research

HR Excellence in Research Award certifikát uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které zavádějí personální strategii HRS4R tedy The Human Resources Strategy for Researchers. Zavedení standardů Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků potvrzují důvěryhodnost institucí v personálních postupech a činí je tak atraktivnější volbou pro navázání spolupráce s dalšími výzkumnými pracovníky. Certifikace mimo jiné zahrnuje požadavky zásady přijímání nových zaměstnanců včetně výběrových hledisek, ocenění mobility, či transparentní kritéria pro kariérní růst. Platnost uděleného certifikátu je v pravidelných časových intervalech pravidelně opětovně posuzována.

Aktuálně se oceněním HR Excellence in Research celosvětově pyšní 617 organizací. Nejvíce s principy certifikace pracuje Španělsko (142 subjektů), Spojené království Velké Británie (100) a Polsko (93). Česká republika registruje 42 udělených certifikací, v tomto počtu je u některých vysokých škol zahrnuto několik fakult, které o certifikace žádaly samostatně.

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě vznikla po listopadu 1989 nejprve jako dvě fakulty Masarykovy univerzity v Brně, následně Zákonem České národní rady z 9. července 1991 pak z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě. Tato veřejná vysoká škola má v současné době pět součástí: Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, Fakultu veřejných politik v Opavě, Matematický ústav v Opavě a Fyzikální ústav v Opavě. Přestože Slezská univerzita v Opavě patří se svými 5,5 tis. studenty mezi menší české vysoké školy, pro akademický rok 2021/202 nabízí přes 90 oborů a specializací studijních programů všech forem a typů, z nichž některé je možné realizovat až na doktorském stupni studia nebo v anglickém jazyce. Univerzita také nabízí desítky kurzů v rámci celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku.

Slezská univerzita v Opavě je členem European University Association, udržuje kontakty s řadou zahraničních univerzit a intenzivně spolupracuje s nejbližšími vysokými školami zejména v polském Slezsku. Současným rektorem je doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., který v březnu 2019 vstoupil do svého druhého funkčního období.

Zdroj informací

Slezská univerzita v Opavě, NejBusiness.cz, eSlezsko.cz a Mládež.cz

Datum

20. srpna 2021Page generated in 1.4125 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál