Střední škola technická a obchodní Olomouc

Střední škola technická a obchodní Olomouc

SŠ technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 je škola s více jak šedesátiletou tradicí. Naše zařízení vzniklo po roce 1945, kdy byla zřízena Učňovská škola v Olomouci, Kosinova 4. V průběhu let se postupně měnila nejen vzdělávací nabídka, ale i název školy. Od 1. 9. 2006 nese naše zařízení název Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4.
V současné době zajišťujeme výuku v oborech elektrotechnických, strojírenských a obchodních. V těchto oborech máme vzhledem k tradici dobré zkušenosti, které se snažíme zúročit při odborné přípravě našich žáků. Součástí školy jsou tři vzájemně oddělená pracoviště. Hlavní budova školy, ve které probíhá teoretická výuka, je v ulici Kosinova 4, Olomouc, odborný výcvik probíhá U podjezdu 11 a domov mládeže pro žáky dojíždějící ze vzdálenějších míst naleznete na tř. 17 listopadu v Olomouci.

Budovy školy prošly v nedávné minulosti podstatnými úpravami, rekonstrukcemi. Za zmínku stojí oprava dvorního traktu hlavní budovy a vytvoření odpočinkové zóny s prostory pro úschovu kol žáků. Byla dokončena stavba nových dílen, které slouží k výuce odborného výcviku elektrotechnických oborů.

V minulém roce bylo zrealizováno nové pracoviště školního pneuservisu vybavené odpovídající technikou. V hlavní budově byla provedena kompletní rekonstrukce elektrorozvodných a datových sítí s moderní technologií ovládání a řízení provozu. Nově byly položeny dlažby v hlavní budově.

Škola postupně zlepšuje zázemí pro studium žáků. V průběhu posledních let byly například instalovány nové šatní skříňky, vytvořena byla žákovská wifi síť, došlo k modernizaci pracoviště výpočetní techniky s technologií terminálového připojení i mimo budovu školy. Odborná pracoviště elektrolaboratoře rovněž doznala podstatných změn v oblasti vybavení elektrickými přístroji.

Byly položeny základy nové laboratoře telekomunikační techniky. Vybavení v řádech statisíců korun se postupně daří pořizovat z prostředků projektů a doplňkové činnosti školy. Půjde o nadstandardní stánek pro výuku především praktických předmětů v oblasti sdělovací a telekomunikační techniky. Moderní elektronické systémy využíváme ke komunikaci s rodiči žáků.

Každý rodič má možnost se připojit prostřednictvím našich webových stránek na zabezpečený účet žáka a zjistit aktuální údaje o prospěchu, absenci a jiné informace v oblastech souvisejících s jeho vzděláváním. Nově bylo upraveno zázemí školního bufetu.

Učební obory

Elektrikář silnoproud
26-51-H/02

Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01

Spojový mechanik
26-59-H/01

Elektrikář – zkrácená forma (1 rok)
26-51-H/02

Studijní obory

Telekomunikace
26-45-M/01

Mechanik elektrotechnik – výpočetní a elektronické systémy
26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení
26-41-L/01 a 26-51-H/02

Mechanik strojů a zařízení
23-44-L/01

Nádstavbové studium

Podnikání – denní nástavba
64-41-L/51

Stipendia

Studenti mohou získat finanční podporu v rámci stipendijního programu Stipendia Plus.

Kontakt

Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4
Kosinova 872/4
779 00 Olomouc

Tel.: +420 585 220 663
E-mail: ssto@kosinka.com
Www: www.kosinka.comPage generated in 1.3571 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál