Covid zamíchal pořadím nejatraktivnějších oborů v ČR, IT a automotive vedou

Covid zamíchal pořadím nejatraktivnějších oborů v ČR, IT a automotive vedou

Bez ohledu na vzdělání či věk považují Češi za nejatraktivnější obor tradičně informační technologie. Na dalších příčkách žebříčku atraktivity oborů však došlo oproti předchozím rokům ke změně. Například Češi s vysokoškolským vzděláním na druhé místo umístili farmaceutický a na třetí místo automobilový průmysl.
Zaměstnanci se střední školou zase na druhé příčce vyměnili média za automobilový průmysl a na třetí podnikové služby za výrobu. Na opačný konec žebříčku staví obě skupiny obchod, logistiku, stavebnictví a bankovnictví. Kritéria pro hodnocení atraktivity zaměstnavatele se přitom u jednotlivých věkových skupin dost liší. Vyplývá to z letošního průzkumu zaměstnaneckých preferencí Randstad Employer Brand Research, který zrealizovala personálně poradenská společnost Randstad.

V rámci průzkumu hodnotili respondenti firmy z daných sektorů jednak obecně z pohledu atraktivity jako zaměstnavatele a dále z hlediska 10 základních atributů, které lidé považují za důležité při hledání nové práce. Mimo jiné k nim patří atraktivní plat a benefity, pověst zaměstnavatele, možnosti kariérního posunu, atmosféra na pracovišti, využívání nejmodernějších technologií či zajímavá náplň práce. „Výsledky letošního hodnocení oborů jsou poměrně zajímavé.
Prvenství informačních technologií je dlouhodobým trendem, obor nabízí nadstandardní podmínky a během pandemie silně rostl a umožnil fungování i dalších sektorů, je tedy logické, že jeho atraktivita ještě rostla. Na dalších příčkách se však objevují i obory, které během nouzového stavu zápasily s mnoha problémy a zažívaly útlum, například automobilový průmysl a výroba obecně,“
říká Jacek Kowalak, ředitel personálně poradenské společnosti Randstad. „Aktuální vývoj ale ukazuje, že i tyto obory jsou odolné vůči podobným turbulencím, navíc v nich masivně postupuje automatizace a nabízejí tudíž poměrně jasnou perspektivu do budoucna.“

Finanční ohodnocení vede, ale ne absolutně

Při výběru a hodnocení atraktivity zaměstnavatele přitom zohledňují různé věkové skupiny rozdílné aspekty. Například pro vysokoškoláky v nejmladší věkové kategorii 18-24 let je tím nejdůležitějším kritériem finanční zdraví zaměstnavatele (65 %), následované jistotou práce (61 %) a příjemnou pracovní atmosférou (58 %). Atraktivní plat a benefity, který je jinak v celé populaci tím nejdůležitějším kritériem (74 %), je v jejich případě až na čtvrtém místě (56 %). V této kategorii je také poměrně vysoce hodnoceným kritériem možnost pracovat z domova (48 % oproti 40 % v rámci celé populace).
„S rostoucím věkem zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním se však žebříček preferencí mění. Například ve věkové kategorii 25-44 let už vede finanční ohodnocení, následované příjemnou pracovní atmosférou a finančním zdravím zaměstnavatele,“ doplňuje Jacek Kowalak. Pro zaměstnance se střední školou ve věkové kategorii 18-24 let jsou těmi nejdůležitějšími kritérii atraktivní plat a benefity (71 %), těsně následované příjemnou pracovní atmosférou (70 %) a finančním zdravím zaměstnavatele (64 %). Tato skupina také nadstandardně hodnotí možnost kariérního posunu (63 % oproti 53 % v rámci celé populace), která je pro mladé zaměstnance se středoškolským vzděláním dokonce důležitější než jistota zaměstnání (62 % oproti 67 % v rámci celé populace).

Populární home office nutí firmy více investovat do onboardingu a vzdělávání

Růst popularity práce z domova a oborů, které tuto možnost nabízí, sice zaměstnavatelům pomáhá obsazovat volné pozice, zároveň je však nutí více investovat do onboardingu a vzdělávání, a to zejména v případě absolventů a uchazečů bez praxe. „S prací na dálku se ztrácí spontánní a neformální onboarding, sdílení zkušeností a `learning by looking či learning by doing`. Nováčci pracující na dálku se navíc mnohem méně ptají, a tím pádem může docházet k větší chybovosti nebo naopak frustraci a následnému odchodu. Vše se proto musí systematizovat a zprocesovat, což představuje pro firmy nové náklady,“ komentuje Kowalak. „Na druhou stranu, možnost práce z domova je velmi podstatným kritériem téměř pro polovinu studentů VŠ a pro 40 % všech mladých lidí ve věku 18 – 24 let, což dává zaměstnavatelům možnost pracovat s možností práce na dálku jako s benefitem právě u mladých a absolventů.“

Jak upozorňuje, aktuálně panuje na trhu extrémní nedostatek lidí a dá se očekávat, že se bude dále prohlubovat. Pokud firmy, které patří k méně atraktivním oborům, budou chtít získat potřebné lidi, tak se budou muset snažit uchazeče uspokojit alespoň v jejich preferencích a postupovat při tom cíleně podle různých skupin. „Snažit se získat kandidáty pomocí unifikované nabídky bez přihlédnutí k jejich různé motivaci skutečně nedává smysl a je jen plýtváním interních zdrojů zaměstnavatele,“ uzavírá Jacek Kowalak.

Randstad Employer Brand Research

Nezávislý průzkum zpracovává pro Randstad společnost TNS Kantar na základě vlastní vyvinuté metodiky. Je založený na vnímání obecné populace v dané zemi. Průzkum zkoumá úroveň atraktivnosti zaměstnavatele u 150 největších zaměstnavatelů z privátního sektoru v zemi, které zná alespoň 10 % populace. Letošní ročník je 21. v řadě a zahrnuje 6 493 firem a více než 190 000 respondentů ve 33 zemích. V České republice se průzkum uskutečnil po čtvrté, a to na vzorku 4 750 respondentů. Reprezentativní vzorek respondentů zahrnuje zaměstnané (64 %) a nezaměstnané (4 %) osoby, studenty (11 %), OSVČ/podnikatele (6 %), ženy/muži v domácnosti (7 %) ve věku 18 až 65 let, přičemž věková skupina 25–44 let je navýšena oproti ostatním skupinám. Dotazování prostřednictvím online dotazníku proběhlo mezi 1. - 31. lednem 2021.

Randstad

Randstad je globálním lídrem v segmentu HR služeb a specializuje se na řešení v oblasti flexibility práce a poskytování personálně poradenských služeb. Podporujeme lidi a společnosti v dosažení jejich skutečného potenciálu. Věříme, že nejlépe se toho dá dosáhnout spojením lidského přístupu s využitím nejmodernějších technologií. Naše portfolio služeb zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání a vyhledávání pracovníků na hlavní pracovní poměr, in-house řešení, executive search a komplexní řešení v oblasti HR. V roce 2020 jsme pomohli téměř dvěma milionům uchazečů najít smysluplné zaměstnání u našich 236 000 klientů.

Dále jsme vyškolili více než 350 000 lidí. Randstad je aktivní ve 38 zemích a v téměř polovině z nich patří mezi top 3 společnosti působící v oboru. V roce 2020 měl Randstad v průměru 34 680 vlastních zaměstnanců a vygeneroval příjmy v hodnotě 20,7 miliard eur. Randstad N.V. byl založen v roce 1960, se sídlem v Diemen (Nizozemí) a je kótován na NYSE Euronext Amsterdam.

Randstad je dvojka na českém trhu, v České republice má 170 konzultantů a poskytuje služby v oblasti agenturního zaměstnávání, procesního řízení lidských zdrojů a vyhledávání lidí na stálé úvazky klientům prostřednictvím 20 pracovišť.

Zdroj informací

Randstad a NejBusiness.cz

Datum

23. srpna 2021Page generated in 1.4221 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál