Ekologicky šetrná a společensky odpovědná univerzita

Ekologicky šetrná a společensky odpovědná univerzita

Společenská odpovědnost je v současné době často skloňovaným pojmem a její důležitost si uvědomuje také Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Ta má principy udržitelnosti ukotveny ve svém strategickém záměru a v současnosti je naplňuje prostřednictvím několika úspěšných projektů.

Stěžejní je zejména instalace fotovoltaických systémů na budovy několika fakult univerzity, rektorátu a akademické knihovny. Na tento projekt se univerzitě podařilo získat přes 15 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí. Fotovoltaickými systémy, které byly hrazeny částečně ze zdrojů Fakulty rybářství a ochrany vod (FROV JU) a MŠMT, jsou opatřeny také střechy Genetického rybářského centra a Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického FROV JU.

V souladu s aktivitami posilujícími udržitelný provoz univerzity jsou podporovány projekty zabývající se řešením úspory energií. „Na centrální úrovni jsou dlouhodobě podporovány aktivity s dopadem na efektivní řízení provozních agend spojených se správou budov. Například Zdravotně sociální fakulta investuje do modernizace osvětlení téměř půl milionu korun,“ upřesňuje Ing. Michal Hojdekr, MBA, prorektor pro rozvoj Jihočeské univerzity.

S ohledem na stále se zvyšující spotřebu pitné vody nejen pro provoz, ale i pro výzkum a výuku, byl v roce 2021 řešen projekt s rozpočtem 1,2 mil. Kč na vybudování vrtaných studní pro potřeby experimentálních pracovišť FROV JU. Studny byly vybudovány pomocí ekologicky šetrné metody a jsou vybaveny nezbytnou technologií pro úpravu kvality vody, která umožní nahrazení vody pitné vodou užitkovou, a to i s ohledem na zásadní požadavky na její kvalitu.

Ke snížení uhlíkové stopy univerzita přispívá mimo jiné také využíváním elektromobilů. V letech 2020 a 2021 byly na FROV JU pořízeny 2 elektromobily Škoda CitigoE iV a jeden elektromobil Volkswagen e-Up!. „Další dva vozy e-Up! mohou nově využívat také zaměstnanci rektorátu a Dětské skupiny Kvítek. Na pořízení těchto vozů a dobíjecích stanic získala univerzita prostředky z Národního programu Životní prostředí,“ doplňuje prorektor Hojdekr.

V souladu se Strategickým záměrem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude v roce 2022 realizován pilotní projekt s názvem Smart, udržitelná JU – etapa I. „Cílem projektu je mimo jiné vybudovat v kampusu univerzity takzvané chytré lavičky, které díky využití solární energie umožní nabití mobilních telefonů a notebooků. Zároveň budeme letos usilovat o členství v rámci Asociace společenské odpovědnosti, která je největší iniciativou tohoto typu v republice“, říká na závěr Michal Hojdekr, prorektor Jihočeské univerzity.

Zdroj informací

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Mládež.cz

Datum

13. února 2022

Doporučujeme

Facebook

Page generated in 1.2509 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál