Královehradecký kraj investoval 55 milionů do budovy novobydžovského gymnázia

Královehradecký kraj investoval 55 milionů do budovy novobydžovského gymnázia

Královéhradecký kraj dokončil tři projekty, kterými zajistil zateplení, výměnu plynových kotlů a rekonstrukci laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů a kabinetů Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy v Novém Bydžově. Za všechny stavební práce včetně vybavení laboratoří kraj vynaložil 54,8 milionu korun.

„Každoročně připravujeme projekty zajišťující zlepšení energetické náročnosti budov patřících do krajského majetku. Energetická úspora je v současnosti jedním z důležitých témat naší společnosti, proto k financování podobných investic přistupujeme zodpovědně a co nejvíce využíváme možnosti čerpání podpory z evropských fondů a regionálních operačních programů, jako v případě investic do gymnázia. Nejen školní prostředí musí reflektovat současný technologický vývoj a ochranu životního prostředí,“ sdělil hejtman Martin Červíček. 

V rámci prvního projektu prošla kompletním zateplením hlavní budova novobydžovského gymnázia včetně tělocvičny školy. Stavbaři vyměnili všechna okna a dveře, střešní krytinu a instalovali novou vzduchotechniku. Na stavební práce za 39,7 milionu korun včetně DPH přispěla 16 miliony dotace z fondu Next Generation EU, jejíž administraci zajišťuje oddělení projektového řízení CIRI.

Zlepšení kvality prostředí

„Pro nás je důležitá energetická úspora, která se pozitivně projeví v nižších provozních nákladech v dlouhodobém horizontu. Zateplení nejen že snižuje potřebu vytápění a chlazení, ale také zlepšuje kvalitu vnitřního prostředí, například snižuje hluk a nově instalovaná rekuperace také vlhkost a plísně. Díky realizaci projektu se zvýší komfort pro výuku,“ popsal důvody rekonstrukce první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast investic.

Z fondu rozvoje a reprodukce uhradil Královéhradecký kraj druhý projekt v novobydžovském gymnáziu za 2,3 milionu korun včetně DPH. Spočíval v demontáži dvou starých energeticky neúsporných plynových kotlů a dalšího příslušenství. Škola tak nyní disponuje třemi novými kondenzačními a energeticky úspornými kotli a oběhovými čerpadly. Instalovalo se také zabezpečovací zařízení na plyn a automatická expanzivní nádoba.

Nové vybavení laboratoří a kabinetů

Třetí projekt, opět hrazený z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje, za 12,44 milionu korun včetně DPH vyřešil problematiku zastaralého a nevyhovujícího prostředí a vybavení laboratoří včetně kabinetů, kde probíhala praktická výuka fyziky, biologie a chemie.
Došlo ke kompletní rekonstrukci, která například zahrnovala demontáž stávajícího zařízení, odstranění keramických obkladů, vybourání výplní vnitřních otvorů, výměnu vodovodních, plynových rozvodů a rozvodů elektřiny, výměnu podlahové krytiny, systémů odvětrávání, instalace nových sádrokartonových příček a podhledů.

„Laboratoře i kabinety jsme vybavili novým funkčním nábytkem, moderními výukovými pomůckami jako například digestořemi, multifunkčními boxy na 3D tisk, dataprojektory a podobně. Co nejvíce podporujeme inovativní přístupy ke vzdělávání, které budou motivovat žáky a studenty k aktivnímu zapojení do učebního procesu. Chceme, aby naše školy byly místy, kde se nejen získávají znalosti, ale také rozvíjejí dovednosti a kompetence potřebné pro 21. století,“ doplnil náměstek Arnošt Štěpánek odpovědný za oblast školství.

Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu v Novém Bydžově v letošním školním roce navštěvuje 401 žáků vyučovaných oborů šestiletého a čtyřletého gymnázia a oboru ekonomika a podnikání. VOŠ s oborem ekonomika a podnikání navštěvuje 48 studentů.
V roce 2018 došlo v rámci optimalizace středního školství v Královéhradeckém kraji ke sloučení gymnázia s vyšší a střední odbornou školou. Letos uplynulo 150 let od založení gymnázia, oslavy se uskuteční 22. června 2024.

Zdroj informací

Královehradecký kraj, eČechy.cz a Mládež.cz
Foto: Královehradecký kraj

Datum

10. listopadu 2023

FotogaleriePage generated in 1.2408 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál