Staň se na den vědkyní – vědecké přednášky, workshopy a diskuse pro studentky středních škol

Staň se na den vědkyní – vědecké přednášky, workshopy a diskuse pro studentky středních škol

Za to, že ve výzkumu a na vysokých školách působí málo žen, může řada faktorů, včetně mnohdy přetrvávajících stereotypů a pomyslného dělení oborů na „mužské“ a „ženské“.
A právě bořit tyto předsudky a inspirovat středoškolačky ke studiu přírodovědných a technických oborů je hlavním cílem akce Staň se na den vědkyní pořádané Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT a Fakultou elektrotechnickou ČVUT. Akce proběhne v pátek 9. února 2024.

Česká republika dlouhodobě patří mezi země Evropské unie s nejnižším podílem žen ve vědě. Podle informací z aktuální ročenky Českého statistického úřadu pracovalo v roce 2021 v oblasti vědy a techniky 115 100 mužů, ale jen 43 300 žen. 

Nepoměr je výrazně vidět i v technických oborech, kde studovalo ve stejném roce 10 526 žen, zatímco studentů bylo 26 467. Celkově pak počet studujících v technických oborech klesá. Například v přírodovědných oborech převažoval počet studentek nad studenty. Zatímco dívek bylo 13 200, chlapců 10 300. Ve výsledném zastoupení žen ve vědě se to však projevuje dosud jen mírně.

V pátek 9. února dopoledne budou na programu zajímavé přednášky vědkyň a studentek FJFI i FEL – a to z oblastí částicové fyziky, matematiky a technologií. Přes poledne se uskuteční panelová diskuze s vědkyněmi z obou fakult, odpoledne pak středoškolačky absolvují vybraný workshop na FEL nebo FJFI. V nabídce jsou mimo jiné cvičení zaměřená na lasery, programování, robotiku, částicovou fyziku nebo matematiku.

Podrobný program najdete zde.

Setkání s vědci ČVUT

 • Dr. Jaroslava Óbertová, vědkyně v oboru teoretické fyziky a hlavní organizátorka akce, katedra fyziky FJFI ČVUT
 • Ing. Mária Marčišovská, vědkyně v oboru částicová fyzika, katedra fyziky, FJFI
 • Prof. Edita Pelantová, matematička, katedra matematiky FJFI
 • Bc. Kateřina Poláková, studentka programu Kybernetika a robotika FEL ČVUT v Praze
 • Dr. Michaela Valentová, expertka na obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost, katedra ekonomiky a humanitních studií FEL ČVUT v Praze
 • Dr. Monika Kučeráková, vědkyně v oblasti fyziky pevných látek, Katedra inženýrství pevných látek FJFI
 • Prof. Helena Jelínková, expertka v oblasti laserů, katedra fyzikální elektroniky FJFI
 • Dr. Katarína Křížková Gajdošová, expertka na částicovou fyziku, katedra fyziky FJFI

Program setkání

 • 09:00 až 11:15 - zahájení, přednášky,
 • 09:55 až 10:10 - briefing, prostor pro dotazy
 • 12:00 až 13:20 – panelová diskuze vědkyň
 • od 13:30 – workshopy a cvičení

Zdroj informací

ČVUT a NejBusiness.cz
Foto: ČVUT

Datum

5. února 2024

FotogaleriePage generated in 1.2027 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál