ABC Biblický atlas

ABC Biblický atlas

Vydavatel:
Česká biblická společnost   více »
Sleva:
10%

Naše cena:  353,- Kč  (bez DPH: 321,- Kč)
Doporučená cena: 392,- Kč

SklademKoupit

Podrobnosti

ABC Biblický atlas doplňuje úspěšné publikace ABC Bible a ABC křesťanství. Vychází z nových poznatků archeologického a historického výzkumu a navazuje zároveň na populárně naučný přístup předchozích dvou dílů. Jedná se tedy především o praktickou příruční pomůcku, která umožňuje každému čtenáři Bible lépe se orientovat v zeměpisných pojmech, sledovat pohyb jednotlivých postav a lokalizovat nejdůležitější události. Obsahuje více než 170 nově zpracovaných barevných map, fotografií a ilustrací.

Vazba:
Tuhá
Jazyk:
Čeština
Výška:
240 mm
Šířka:
195 mm
Počet stran:
128

Obsah knihy

Předmluva

Izrael
Země hor a proláklin

Bible na mapě dneška

Kde to jen mohlo být?

Počátky osídlení
Kolébka civilizace

Abraham se vydává na západ

Jákobovy cesty: kruh se uzavírá

Josefova cesta do Egypta

Z Egypta na Sínaj

Příprava na zábor země

Jozue dobývá Kenaan

Izrael se usídluje v zemi zaslíbené

Doba soudců

Pelištejci a Moábci
Moábka Rút

Saul se stává králem
Asi polovina 11.století před Kristem

David na útěku před Saulem
Konec 11. století před Kristem

Davidův vzestup k moci
Asi 1010 až 1000 před Kristem

Davidovo království
Asi 1000 až 970 před Kristem

Šalamounovo království
Asi 970 až 930 kpřed Kristem

Šalamounův chrám
Kolem 960 před Kristem

Rozdělení království
Asi 930 až 925 před Kristem

Střety mezi Izraelem a Judou
Asi 930 až 880 před Kristem

Achab a Elijáš
Asi 860 až 852 před Kristem

Elíša a nástup krále Jehúa k moci
Asi 855 až 796 před Kristem

Asyřané
Asi 934 až 609 před Kristem

Boje a expanze
841 až 739 před Kristem

Poslední roky Izraele
743 až 721 před Kristem

Období proroků
Osamocený Chizkijáš (716 až 687 před Kristem), 860 až 430 před Kristem

Babylón a Judsko
Vzestup Babylónu - 626 až 605 před Kristem, pád Judska - 605 až 587 před Kristem

Ezechiel v Babylóně
598 až 571 před Kristem

Návrat z babylónského zajetí
539 až 432 před Kristem

Nehemjášův Jeruzalém
536 až 423 před Kristem

Alexandrova říše
336 až 323 před Kristem

Makabejská vzpoura
174 až 150 před Kristem

Hasmonejští králové
168 až 37 před Kristem

Římané
64 až 55 před Kristem

Vzestup Heroda Velikého
40 až 31 před Kristem

Herodovo království
31 až 4 před Kristem

Vláda Herodových synů
4 před Kristem až 6 po Kristu

Ježíšovo narození a dětství
Asi 6 před Kristem až 4 po Kristu

Počátky Ježíšova působení
Asi 30 po Kristu

Ježíšovy cesty
31 až 32 po Kristu

Jeruzalém v Ježíšově době
33 po Kristu

Druhý chrám
20 před Kristem až 70 po Kristu

Herodova přestavba chrámu
20 před Kristem až 70 po Kristu

Ježíš přichází do Jeruzaléma
Velikonoce - 33 po Kristu, Triumfální vjezd do Jeruzaléma

Ježíšovo zatčení a smrt
Velikonoce - 33 po Kristu

Zprávy o Ježíšově vzkříšení
33 po Kristu

Šíření evangelia
33 po Kristu

Saul a Petr
34 až 35 po Kristu

Pavlovy první misijní cesty
46 až 49 po Kristu, misijní cesta do Galacie (48 až 49 po Kristu)

Pavlova misijní cesta do Řecka
49 až 52 po Kristu

Pavlova cesta do Efezu a Korintu
53 až 56 po Kristu

Pavlova cesta do Jeruzaléma
56 až 57 po Kristu

Pavlova poslední cesta
59 až 60 po Kristu

Pavel v Římě
Jaro 60 po Kristu

První židovské povstání
65 až 70 po Kristu

Šíření křesťanství
40 až 100 po Kristu

Ukázat celý text

Zařazeno v kategoriích

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Související položky

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vloženPage generated in 1.5659 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál